نام پذیرنده : علی بیک میرزایی

پشتیبانی

3 ساعت مشاوره با علی بیک میرزایی

در این پکیج شما میتوانید با علی بیک میرزایی به مدت 3 ساعت مشاوره داشته باشید. مشاوره ها در رابطه با متافیزیک, پرسش و پاسخ, خانواده, تقویت قدرت های متافیزیکی و... میباشند. این مدت زمان را شما میتوانید در چندین نوبت استفاده نمایید.