نام پذیرنده : آموزش کامپیوتر

پشتیبانی

پرداخت هزینه آموزش

پرداخت هزینه آموزش های کامپیوتر ، پکیج های آموزشی و دوره های مجازی کامپیوتر

آدرس کانال آموزش کامپیوتر با 30هزار عضو در سروش https://sapp.ir/mrasoulm_blog_ir

👈 برای پشتیبانی به کانال مراجعه نمایید