نام پذیرنده : انجمن مراقبتهای ویژه ایران

پشتیبانی

فرم ثبت نام ششمین دوره کنگره بین المللی مراقبت های ویژه ایران (مخصوص پرستاران)

پرستار گرامی، خواهشمند است فرم زیر را با دقت تکمیل و سپس با کلیک بروی گزینه پرداخت، هزینه ی ثبت نام را بوسیله کلیه کارت های عضو سیستم شتاب پرداخت نمایید.