نام پذیرنده : خادمان افتخاری شهدا

پشتیبانی

حمایت و نذر فرهنگی کتاب سربلند

در صورتی که قصد دارید خادمان افتخاری شهدا را در راستای انتشار هر چه بیشتر کتاب زندگی شهید محسن حججی حمایت کنید می توانید مبالغ خود را از طریق این فرم پرداخت کنید تمام هزینه ها صرف چاپ کتاب و نذر فرهنگی جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی خواهد شد