نام پذیرنده : کلینیک روان آرام

پشتیبانی

پرداخت آنلاین رزرو نوبت

لطفا قبل از پرداخت حتما زمان بندی خود را با منشی هماهنگ کنید.
در صورت کنسلی حتما تا 48 ساعت قبل از وقت تعیین شده اطلاع دهید در غیر این صورت وجه دریافت شده بازگشت داده نخواهد شد.