مبلغ : 50000 ریال

نام پذیرنده : موسسه ترویج فرهنگ قرآنی

کد پذیرنده : 1000067771


پیگیری تراکنش

درگاه پرداخت


شرکت کنندگان محترم در مسابقه قرآن پژوهی ماه مبارک رمضان 1397 لطفا پس از پرداخت ، کدپیگیری را یاداشت نموده و در فرم ثبت نام وارد نمائید . توجه داشته باشید مشخصات خود را به صورت کامل وارد نمائید .