نام پذیرنده : موسسه ترویج فرهنگ قرآنی

پشتیبانی

درگاه پرداخت

شرکت کنندگان محترم در مسابقه قرآن پژوهی ماه مبارک رمضان 1397 لطفا پس از پرداخت ، کدپیگیری را یاداشت نموده و در فرم ثبت نام وارد نمائید . توجه داشته باشید مشخصات خود را به صورت کامل وارد نمائید .