مبلغ : 850000 ریال

نام پذیرنده : Zabancell01

کد پذیرنده : 1000010546پیگیری تراکنش

زبانسل 1


زبانسل یک سیستم آموزش زبان انگلیسی است که گرفتن حداکثر نتیجه در حداقل زمان، یادگیری عمیق و ریشه ای و جلوگیری از فراموشی را با تمرکز بر روی عبارات کاربردی، تدریس حرفه ای و سیستم هوشمند مرور ممکن می کند.