مبلغ : 200000 ریال

نام پذیرنده : کافه قانون

کد پذیرنده : 1000024711


پیگیری تراکنش

پرداخت حق مشاوره


بعد از پرداخت مبلغ به صفحه ارسال سوال هدایت می شوید و سوال خود را ارسال میکنید . بعد از تائید پرداخت
سوال شما توسط وکلای پایه یک دادگستری پاسخ داده می شود