نام پذیرنده : مهدی مرادی مزرعه نو

پشتیبانی

خدمات اینترنتی مهسایت

هزینه ی مربوط به خدمات اینترنتی (طراحی سایت، افزایش ممبر و فالوئر واقعی،طراحی استیکر،آموزش کسب و کار مجازی و...) https://t.me/mehdifighter_pc