مبلغ : 400000 ریال

نام پذیرنده : سایت لایک استور

کد پذیرنده : 1000024409


پیگیری تراکنش

افزایش 1000 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام بر اساس پیج رقیب


در این روش فالوورهای یک یا چند پیج اینستاگرامی برای دریافت فالوور در نظر گرفته خواهد شد. این پیج ها می توانند پیج مرتبط به رقیب شما باشد.