مبلغ : 700000 ریال

نام پذیرنده : سایت لایک استور

کد پذیرنده : 1000024409


پیگیری تراکنش

افزایش 1000 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام بر اساس جنسیت


فالور اینستاگرام بر اساس جنسیت در این روش امکان پذیر است. بطور مثال میتوان گفت فالورها فقط زن (مونث) یا مرد باشند. این نوع فالوور اینستاگرام برای کسب و کارهایی که دارای سرویس برای یک جنسیت خاص هستند بسیار مناسب است.