نام پذیرنده : خادمان افتخاری شهدا

پشتیبانی

خرید کتاب یادت باشد و پیکسل یادگاری شهید سیاهکالی

جهت سفارش کتاب یادت باشد از این فرم استفاده کنید
قیمت کتاب با پانزده درصد تخفیف دوازده هزار تومان است
قیمت هر پیکسل عکس یادگاری شهید دو هزار تومان است
هزینه پستی ارسال کتاب به کلیه شهرها و روستاها از طریق این سایت رایگان است
مبلغ را بر اساس تعداد کتاب و پیکسلی که نیاز دارید وارد کنید
به عنوان مثال برای یک کتاب و یک پیکسل مبلغ چهارده،
برای دو کتاب و دو پیکسل مبلغ بیست و هشت،
یا تنها یک کتاب مبلغ دوازده تومن و....
در بخش توضیحات اعلام کنید که مبلغ برای چه تعداد کتاب و پیکسل واریز شده است