نام پذیرنده : خادمان افتخاری شهدا

پشتیبانی

خرید کتاب یادت باشد

جهت سفارش کتاب یادت باشد از این فرم استفاده کنید
قیمت کتاب با چهارده هزار تومان است
قیمت هر پیکسل عکس یادگاری شهید دو هزار تومان است
هزینه پستی ارسال کتاب به کلیه شهرها و روستاها از طریق این سایت رایگان است
این سایت مستقیما زیر نظر نویسنده کتاب فعالیت میکند
مبلغ را بر اساس تعداد کتاب و پیکسلی که نیاز دارید وارد کنید
به عنوان مثال برای یک کتاب مبلغ چهارده هزار تومان
برای یک کتاب و یک پیکسل مبلغ شانزده هزار تومان
برای دو کتاب و دو پیکسل مبلغ سی و دو هزار تومان و....
در بخش توضیحات اعلام کنید که مبلغ برای چه تعداد کتاب و پیکسل واریز شده است
مبالغ را بر حسب ریال وارد کنید(یک کتاب 140000 ریال)