نام پذیرنده : تندتک

پشتیبانی

مشاوره با تندتک

ما در تندتک بر شفافیت تاکید موکد داریم، به همین دلیل برای بالا بردن کیفیت خدمات و مشاوره های تخصصی بهتر دیدیم مبلغ ناچیزی برای هر جلسه مشاوره شامل هزینه رفت و آمد و سایر موارد داشته باشیم.