نام پذیرنده : جی وب تیم

پشتیبانی

هاست 1 گیگا بایت سرور آلمان

- فضا 1 گیگا بایت
- تعداد ایمیل نامحدود
- تعداد سابدامین نامحدود
- قابلیت PHP Select Version
- دامنه Aliases نامحدود