نام پذیرنده : گروه تولیدی مازیکام

پشتیبانی

گروه تولیدی مازیکام

تولید کننده انواع سیفون و فلاش تانک اتوماتیک
خرید یک دستگاه فلاش تانک اتوماتیک مدل ( توکار وال هنگ ایران اتوماتیک شده توسط مازیکام) سری FLXپیستون هیدرولیکی