نام پذیرنده : موسسه خیریه رهپویان حجت بن الحسن العسکری(عج)

پشتیبانی

کمک به خیریه

در این صفحه می توانید مبلغ مورد نظر خود را جهت کمک به فعالیت های خیریه به صورت اینترنتی واریز نمایید.