نام پذیرنده : مهدی ابراهیمی

پشتیبانی

خرید سه قسمت دیگر دوره آموزشی جدال با شیاطین

دوره آموزشی جدال یا شیاطین : این دوره شامل هفت قسمت است که چهار قسمت بصورت رایگان در وبسایت بازی بساز قرار گرفت و سه قسمت آخر نیز فقط با پرداخت 3 هزار تومان قابل پرداخت می باشد که این هزینه بسیار ناچیز است و فقط جهت رفع مشکلات وبسایت ما است و حمایت شما به ما جهت انگیزه بیشتر! حمایت : دوستان ما نیاز به حمایت شما دوستان داریم تا وبسایت را با امکانات بیشتر آماده کنیم و این مبلغ بسیار ناچیز می تواند در رفع مشکلات وبسایت ما بسیار کمک بزرگی کند!