نام پذیرنده : سایت طرح بیست

پشتیبانی

پرداخت آنلاین سایت طرح بیست ( کارت به کارت )

این برگه برای پرداخت وجه مستقیم به حساب بانکی سایت طرح بیست ( با هماهنگی قبلی با واحد پشتیبانی ) به منظور ارایه خدماتی خاص طراحی شده است و در مواردی بدون هماهنگی قبلی با واحد پشتیبانی به هیچ عنوان نباید استفاده شود.