نام پذیرنده : موسسه رکاب زنان سبز تبریز

پشتیبانی

پرداخت آنلاین حق عضویت

پرداخت غیرحضوری=احترام به محیط زیست
کارمزد: 400 توملن
برای پرداخت آنلاین حق عضویت هم از طریق کد USSD و هم از طریق پرداخت با کارت بانکی می توانید اقدام کنید.