نام پذیرنده : مجموعه تحقیقاتی گردوی بوانات

پشتیبانی

کتاب الکترونیکی از سیر تا پیاز درخت گردو

با مطالعه این کتاب ارزشمند شما در مصرف کود ها و سم های بی فایده صرفه جویی خواهید کرد و با ریشه یابی دقیق علت بیماری باغتان و همچنین تماس و مشاوره با نویسنده آن را رفع خواهید نمود.
این کتاب نتایج تحقیقات 5 ساله این مجموعه و بازخوردهای بینظیر شما عزیزان بوده است و با اعتماد شما توانسته ایم به گستره ی تحقیقاتمان روز به روز بیفزاییم و هم اکنون با تلاش شبانه روزی پاسخگوی شما و در کنار شما باشیم