نام پذیرنده : مجموعه تحقیقاتی گردوی بوانات

پشتیبانی

کتاب الکترونیکی کاشت-مراقبت و نگهداری باغات انگور

این کتاب با بازدید و فروش بیش از بیست هزار بار) (20,000 Shop and viewجوابگوی از صفر تا صد کاشت ونگهداری درخت انگور می باشد

بخشی از این کتاب به مبارزه با آفات و تغذیه مناسب و صحیح درخت انگور اختصاص داده شده است شما میتوانید پس از مطالعه این کتاب در صورتی که آفت باغ شما از نوع خاصی است با نویسنده ارتباط تلفنی داشته باشید و پاسخ خود را به صورت قطعی دریافت کنید

مطالعه این کتاب برای کسانی که قصد تاسیس باغ انگور را دارند توصیه میشود

کارشناسان این مجموعه برای جمع آوری اطلاعات هر ساله با توجه به درخواست باغداران عزیز به شهر های ایران سفر میکنند و با بازدید فیزیکی از باغات به باغداران مشاوره رایگان داده و اطلاعات و آنالیز بازدید ها را منتشر میکنند.

این مجموعه اجرای برخی باغات را در سراسر کشور به عهده میگیرد البته در ابتدا بایستی کیس مورد نظر جهت اجرا توسط کارشناس ارشد این مجموعه مورد تایید قرار بگیرد سپس اقدامات بعدی آغاز خواهد شد.
با مطالعه این کتاب در مصرف کود ها و سم های بی فایده صرف جویی خواهید کرد و با ریشه یابی دقیق علت بیماری باغتان و همچنین تماس و مشاوره با نویسنده آن را رفع خواهید نمود.

شماره همراه خود و همچنین ادرس ایمیل خود را حتما به صورت صحیح در فرم وارد نمایید تا در جریان مسایل باغداری قرار بگیرید