نام پذیرنده : ابوالفضل داوری دولت آبادی

کد پذیرنده : 1000008802


پیگیری تراکنش

حمایت مالی از مجموعه فرهنگی مذهبی مسجد صاحب الزمان


لطفا جهت حمایت مالی از مجموعه فرهنگی مذهبی مسجد صاحب الزمان فرم زیر را پر کرده و مبلغ دلخواه خود را به این مجموعه کمک کنید.