پشتیبانی

حمایت مالی از مجموعه فرهنگی مذهبی مسجد صاحب الزمان

لطفا جهت حمایت مالی از مجموعه فرهنگی مذهبی مسجد صاحب الزمان فرم زیر را پر کرده و مبلغ دلخواه خود را به این مجموعه کمک کنید.