نام پذیرنده : پرداخت وجه دانشگاه یار

کد پذیرنده : 1000006291


پیگیری تراکنش

پرداخت وجه دانشگاه یار


توجه: در صورت مشاهده خطا در پرداخت می توانید مبلغ محصول مورد نظر رو به شماره کارت
( 6104.3377.2370.4100 ) بنام مرتضی یعقوبی واریز کرده و سپس از طریق گفتگوی آنلاین و یا با شماره تماس ۰۹۱19902021 در تماس باشید.