نام پذیرنده : آوای بزرگان

کد پذیرنده : 1000003025پیگیری تراکنش

حمایت مالی از آوای بزرگان


حمایت مالی از آوای بزرگان برای ادامه فعالیت نشر و اشاعه موسیقی سنتی، میتوانید مبلغی به دلخواه پرداخت کنید.بدون شک با حمایت شما هزینه های نگهداری سایت و سرور بخش دانلود تامین خواهد شد.متاسفانه بعد از تحریم ها هزینه های سرور و میزبانی سایت بشدت بالا رفته اند و بدون حمایت کاربران نمیتوانیم مخارج نگهداری سایت را تامین کنیم از حمایت شما سپاسگزاریم